La importància de tenir una bona estratègia de màrqueting

La importància de tenir una bona estratègia de màrqueting

Com realitzar una estràtegia de màrqueting?

Les estratègies de màrqueting són un conjunt d’activitats que permeten a les empreses vendre els seus productes/serveis, així com arribar de forma més eficaç als clients actuals i potencials per a cobrir les seves necessitats.

El canviant de l’entorn obliga les marques a adaptar contínuament les seves accions de màrqueting, per a poder diferenciar-se de la competència i mantenir interessats als clients. Aquestes estratègies han de ser planificades, personalitzades i adaptades a les necessitats de cada empresa.

El primer pas de tota acció de màrqueting és tenir clars els objectius desitjats. Alguns són: transmetre el missatge de l’empresa, posicionar-se en la ment dels consumidors, donar a conèixer nous productes, tenir un major abast en el mercat, incrementar les vendes.

Després, s’han de respondre preguntes com: quins són els avantatges del teu producte o servei? Quines característiques té el teu producte o servei? Qui és el client? Què el motiva a comprar el teu producte o adquirir el teu servei? Qui és la competència? On està la competència? Quins són els avantatges de la competència?

A partir d’allí es pot desenvolupar qualsevol estratègia; mentre més preguntes d’aquest estil aconsegueixis respondre, millors seran les accions de màrqueting.